Tænder med amalgam-/kviksølv-fyldninger

Samme tænder med porcelænsfyldninger

Amalgam er en metallegering og består ud over sølv, kobber og forskellige andre metaller af mindst 50% kviksølv (Hg). Kviksølv betragtes som det mest giftige, ikke-radioaktive tungmetal, og hvis det kommer ind i vores organisme, kan det føre til høje toksiske belastninger og kroniske sygdomme.
Har du også gift i munden?

Hvorfor skal jeg få fjernet mine kviksølvfyldninger?

Når du tygger eller børster tænder, gnides små partikler af dine amalgamfyldningerne og disse transporteres dagligt gennem slimhinderne og spiserøret ind i din organisme. Den konstante stigning af toksiner ses især i din lever og i din hjerne og kan forårsage svær hovedpine og permanent træthed. Derudover øger forgiftningen risikoen for nedsat nyrefunktion, hjerte-kar-sygdomme og fordøjelsesforstyrrelser, som kan medføre mavesmerter og kronisk tarmbetændelse. Videnskabelige undersøgelser inden for tandplejen peger også på en stigende sammenhæng mellem eksponering af kviksølv og udviklingen af ​​type 2-diabetes, multipel sklerose (MS) og Parkinsons og Alzheimers sygdomme. For ikke at lægge yderligere belastning på kroppen er det derfor vigtigt at fjerne amalgamfyldningerne under helt specielle beskyttelsesforanstaltninger.

Hvordan får jeg fjernet mine kviksølvfyldninger?

Det er ved fjernelsen af ​​kviksølvfyldningerne, at de fleste fejl begås. Normalt vil tandlægen, da han ikke kender til tung-metal-problematikken (dette læres ikke på tandlægeskolen), bare bore din kviksølvfyldning ud uden nogen form for beskyttelsesforanstaltning.

Hvis din fyldning fjernes uden korrekte foranstaltninger, fører dette hurtigt til en øget kviksølvbelastning af din organisme. For at minimere risikoen for tungmetal-belastninger fra frigjorte amalgampartikler eller giftige kviksølvdampe under amalgamsaneringen anvender vi konsekvent gennemtestede foranstaltninger for at beskytte dig.

Hvilke beskyttelsesforanstaltninger benytter vi under din amalgamsanering (fjernelse af dine kviksølvfyldninger)?

  • Kofferdam: Tandlægen dækker mundhulen omkring tanden, der skal behandles, med en elastisk gummiklud, (det såkaldte kofferdam). På den måde beskytter vi tandkød, slimhinder og spiserør mod partikler og andre fragmenter af amalgam, der frigøres ved udboringen af din amalgamfyldning.
  • Forsigtig udboring: Da rent kviksølv er flydende ved normal stuetemperatur, fordampes kviksølvet i amalgam ved en lidt højere temperatur. For at forhindre den store lokale varme ved udboringen, fjerner vi din fyldning med et specielt designet bor ved lav hastighed.
  • Ved hjælp af et specialsug: Sådan opfanger vi kviksølvdampene direkte ved tanden og undgår herved, at du bliver unødvendigt belastet.
  • Et mundbind med en speciel guldbelægning giver ekstra beskyttelse mod dampe, da guld hurtigt binder kviksølv og dermed forhindrer at du indånder kviksølvdampe under behandlingen.
  • Chlorella-alge-indlæg lægges ind i tanden, hvor fyldninger før var, for at fjerne mulige kviksølvrester fra din tand og kan skylles ud igen efter kort tid.

Hvad sker der efter fjernelse af amalgam?

Halveringstiden for de partikler af kviksølv, der er kommet ind i din organisme, kan være op til 30 år. Da din krop deponerer det kviksølv, der frigøres mens du har kviksølvfyldningen i munden, i blandt andet cellevæggen og nervevævet i hjernen, leveren og hele kroppen, bør du efter en succesfuld fjernelse af dine kviksølvfyldninger få foretaget en tung-metal-udskillelse for at få afgiftet din krop fuldstændigt. Vi henviser dig gerne til vores dygtige Heilpraktiker, der vil hjælpe dig.

Til slut en bæredygtig og ufarlig tandfyldning

Efter at din kviksølvfyldning er blevet fjernet, og tanden er blevet renset, fyldes den straks og endeligt med et biokompatibelt og tandfarvet tandmateriale, som har et højt keramisk indhold eller et keramisk indlæg. Eventuelt laves en midlertidig fyldning af glasionomercement, som skal sidde i tanden indtil du har fået fjernet alle dine kviksølvfyldninger og er blevet totalt afgiftet.

Fjernelse af amalgam under graviditet?

Siden juli 2018 har tandlæger på grund af en lov fra Europa-Parlamentet ikke længere lov til at bruge kviksølvholdige amalgamer som tandfyldninger hos unge under 15 år såvel som hos gravide eller ammende mødre. Det giftige kviksølv kan ikke kun påvises i kroppen i organer, i nerve- og bindevæv og i kæbebenet, men også i små mængder i væv hos nyfødte fra mødre med amalgamfyldninger. Vi rådgiver dig gerne detaljeret om en behandling til fjernelse af amalgam.

Miljøvenlig bortskaffelse

For at de fjernede amalgamfyldninger ikke forurener vores grundvand eller spildevand, opsamler vi det adskilte materiale i en speciel beholder, amalgamfilteret. Herefter sendes amalgamfilteret til specielle affaldsdepoter, hvor det bliver behandlet som farligt affald på grund af kviksølvindholdet…..

Har du spørgsmål til fjernelse af amalgam?

Vi vil med glæde besvare dem detaljeret og rådgive dig udførligt.

Ring til os og aftal tid på +45 81 82 53 34 eller send os en besked gennem vores kontaktformular.

Vi byder dig velkommen og ønsker dig et fantastisk helbred.